HSO Logo

Hadsund Skole-Orkesters bestyrelse

Hadsund Skole-Orkester har med sin gode musik og sin værdige facon været med til at sætte fokus på vores by og dens virkelyst. Orkestret har i over en menneskealder dannet baggrund for et indholdsrigt musikliv for de mange hundreder af unge mennesker, der gennem årene har spillet i orkestret. For langt de fleste har det betydet en musik- og holdningsmæssig ballast for resten af livet.

Vores fokusområder

 • eksponering
 • økonomi
 • tilstrømning
 • vedligeholdelse
 • organisering

Vores værdier

 • frivillighed
 • passion
 • nærmiljø
 • musik
 • udvikling

Bestyrelsen

Bjarne HamannKontaktperson

John Nielsen

Jens Rask

Ida Salling Pedersen

Kim Juul

Kontakt foreningen

Kontakt os gerne, hvis du ønsker at bidrage med inputs, rådgivning eller anden støtte, der kan fremme foreningens arbejde. Kontakt os også meget gerne med generelle spørgsmål.

Nyheder

Få gratis musikundervisning resten af året.

Onsdag den 21. februar kl. 19.00 i øvelokalet i kælderen, Kulturcenteret (Kirkegade)

Vil du gerne lære noder og når du er klar - komme ud og spille koncerter? Så er HSO lige noget for dig! Du skal ikke kunne noder eller spille på et instrument i forvejen. Du får god og professionel undervisning og du låner gratis et instrument hos os. Så har du lysten til at spille, er du og dine venner meget velkomne!

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning for det forløbne år
 • Regnskabets aflæggelse
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af suppleanter
 • Valg af 2 revisorer (Lisbeth Roth ønsker ikke genvalg)
 • Behandling af indkomne forslag
 • Fastsættelse af kontingent for det kommende år
 • Eventuelt

Indkommende forslag eller punkter til eventuelt skal være bestyrelsen i hænde senest den 16/2-18. Mail til info@hadsundskoleorkester.dk

Vh. Bestyrelsen i HSOS

Donér til HSO Støtteforening