HSO Logo

Hadsund Skole-Orkesters bestyrelse

Hadsund Skole-Orkester har med sin gode musik og sin værdige facon været med til at sætte fokus på vores by og dens virkelyst. Orkestret har i over en menneskealder dannet baggrund for et indholdsrigt musikliv for de mange hundreder af unge mennesker, der gennem årene har spillet i orkestret. For langt de fleste har det betydet en musik- og holdningsmæssig ballast for resten af livet.

Vores fokusområder

 • eksponering
 • økonomi
 • tilstrømning
 • vedligeholdelse
 • organisering

Vores værdier

 • frivillighed
 • passion
 • nærmiljø
 • musik
 • udvikling

Bestyrelsen

Bjarne HamannKontaktperson

Henrik Madsen

Malene Bonderup

Lone Filtenborg Andersen

Kontakt foreningen

Kontakt os gerne, hvis du ønsker at bidrage med inputs, rådgivning eller anden støtte, der kan fremme foreningens arbejde. Kontakt os også meget gerne med generelle spørgsmål.

Hadsund Skole-Orkesters Generalforsamling

den 28. februar 2022 kl. 18.30

Hadsund Kulturcenter, kirkegade 4, 9560 Hadsund

 • Valg af ordstyrer
 • Årsberetning
 • Aflæggelse af regnskab
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  Formand (lige år) Bjarne Hamann modtager genvalg
  Der er to ledige bestyrelsespladser
 • Valg af bestyrelsessuppleanter - Kirsten Brygger modtager valg
 • Valg af revisor og suppleant – Pernille Roth modtager valg
 • Fastsættelse af kontingent for orkestermedlemmer og aspiranter
 • Behandling af indkomne forslag
 • Eventuelt

Med henvisning til foreningens vedtægter gøres opmærksom på at forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

Har I spørgsmål er I velkomne til at kontakte os på tlf. 91399868 eller på mail til info@hadsundskoleorkester.dk

Vh. Bestyrelsen i HSO

Generalforsamling i Hadsund Skole-Orkesters Støtteforening

Den 28. februar kl. 19.00

Hadsund Kulturcenter, kirkegade 4, 9560 Hadsund
I øvelokalet i kælderen, lige efter HSO generalforsamling.

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning for det forløbne år
 • Aflæggelse af regnskab
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  Helle Jensen og Elsbeth ledet Lindrum er på valg og modtager begge genvalg.
  Lilian Møller Thorsen og Anja Nejsborg er på valg. Helle Jensen og Elsebeth Ledet Lindrum er ikke på valg i år.
 • Valg af suppleanter
 • Valg af 2 revisorer
 • Behandling af indkomne forslag
 • Fastsættelse af kontingent for det kommende år
 • Eventuelt

Med henvisning til foreningens vedtægter gøres opmærksom på at forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige og være formanden i hænde senest d.21/2-2022.

stot.hadsund.skoleorkester@gmail.com

Vh. Bestyrelsen i HSOS

Donér til HSO Støtteforening