HSO Logo

Hadsund Skole-Orkesters bestyrelse

Hadsund Skole-Orkester har med sin gode musik og sin værdige facon været med til at sætte fokus på vores by og dens virkelyst. Orkestret har i over en menneskealder dannet baggrund for et indholdsrigt musikliv for de mange hundreder af unge mennesker, der gennem årene har spillet i orkestret. For langt de fleste har det betydet en musik- og holdningsmæssig ballast for resten af livet.

Vores fokusområder

 • eksponering
 • økonomi
 • tilstrømning
 • vedligeholdelse
 • organisering

Vores værdier

 • frivillighed
 • passion
 • nærmiljø
 • musik
 • udvikling

Bestyrelsen

Bjarne HamannKontaktperson

John Nielsen

Jens Rask

Ida Salling Pedersen

Kim Juul

Kontakt foreningen

Kontakt os gerne, hvis du ønsker at bidrage med inputs, rådgivning eller anden støtte, der kan fremme foreningens arbejde. Kontakt os også meget gerne med generelle spørgsmål.

HSO og HSOS indkalder til ekstraordinær generalforsamling.

Tirsdag den 23. april kl. 18.00 i øvelokalet i kælderen, Kulturcenteret (Kirkegade).

 • Ekstraordinær generalforsamling for HSOS
 • Valg af ordstyrer
 • Ændring af vedtægter for støtteforeningen
 • Valg til Støtteforeningens bestyrelse
 • Valg af suppleanter til Støtteforeningens bestyrelse
 • 5 minutters pause

 • Ekstraordinær generalforsamling for HSO
 • Ændring af Vedtægter for Hadsund Skole-Orkester
 • Valg til skoleorkesterets bestyrelse
 • Valg af suppleanter til skoleorkesterets bestyrelse
 • Aftensmad (Pizza tag selv-bord)
 • Forældremøde
 • Orientering om 2019 i HSO regi
 • Eventuelt...

Arrangementet slutter senest 21.00

Alle orkester medlemmer, aspiranter og forældre, samt søskende er velkommen, der vil være underholdning mm. i øvelokalet.
Vi holder møde i lokalet overfor øvelokalet, indgang ved biografen.

Indkommende forslag eller punkter til eventuelt skal være bestyrelsen i hænde senest den 16/4-19. Mail til info@hadsundskoleorkester.dk

Vh. Bestyrelsen i HSOS

Donér til HSO Støtteforening